Heb je een vraag?
Bericht verzonden Sluiten

Worden wie je bent collectie (1 jaar geldig)

De methode ‘Worden wie je bent’ is een complete godsdienstmethode voor het basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Met ‘Worden wie je bent’ beogen wij een bijdrage te leveren aan de godsdienstige, culturele en maatschappelijke vorming van het moslimkind. De methode omvat lessen die moslimkinderen op Nederlandse basisscholen in staat stellen kennis en inzicht te verwerven over de islâm. Het is hierbij van belang dat de leerlingen een duidelijk godsbesef ontwikkelen. Allâh zegt:

“Denk aan Mij, dan zal ik aan jullie denken. Wees mij dankbaar en ontken Mij niet.” (Qoer’ân; Soeratoelbaqara:152).

Om Allâh te gedenken, te dienen, dankbaar te zijn en voornamelijk om van Hem te houden, is het belangrijk om Hem goed te leren kennen. Allâh heeft profeten en boeken gestuurd. Deze profeten dienen als voorbeeld voor de mensheid, zowel in Tawîd, de eenheid in geloofsaanbidding, als in aglâq, de islamitische gedragsregels. Allâh zegt in de Qoer’ân:

“Voor elk volk is er een boodschapper. Wanneer dan hun boodschapper is gekomen, dan wordt er met rechtvaardigheid over hen geoordeeld en hun zal geen onrecht worden aangedaan.” (Qoer’ân Soerat Yoenoes 47).

De lessen van ‘Worden wie je bent’ van groep 1 tot en met groep 8 hebben een pedagogische boodschap waarin kinderen wordt aangeleerd een goed zelfbeeld te ontwikkelen en te leren om op rechtvaardige wijze om te gaan met hun omgeving. Omdat de leerlingen in een multireligieuze omgeving leven, wordt er in de lessen ook zo veel mogelijk aandacht besteed aan ‘de andersdenkenden’ in de omgeving.

Groep
Groep 1 en 2
‘Islam leren met plezier’: Basisinformatie over de vijf zuilen van de islâm, de zes geloofsprincipes, aglâq-regels en het aanleren van enkele soera en ad‘iyya.
Groep 3
‘Op pad met de profeten’: Het op sociaal en emotioneel gebied voorbereiden van de leerlingen op de samenleving aan de hand van profetenverhalen.
Groep 4
‘Ik ben een moslim’: Introductie van de zes geloofsprincipes en de vijf zuilen.
Groep 5
‘Het kompas van mijn leven’: Verdieping in de zes geloofsprincipes en de vijf zuilen.
Groep 6
‘Op weg met de profeet Moeḥammad (s.a.s.)’: Aan de hand van verhalen uit het leven van de profeet Moeḥammad (s.a.s.) leren de leerlingen te begrijpen wat de waarde van het leven is.
Groep 7
‘Op zoek naar jezelf': Via verhalen en reflectieopdrachten worden de leerlingen zich bewust van hun relatie met Allâh, de profeet (s.a.s.), leraren, ouders, vrienden, buren en hun omgeving.
Groep 8
‘Bewust op reis’: Het via verhalen, krantenartikelen, liedjes, âyât en aḥadîth bewustmaken van het nut van het bestaan en het belang van toekomstgericht denken en handelen van leerlingen.

Basiswaarden burgerschapsonderwijs in de methode ‘Worden wie je bent’.

In de methode staat zelfreflectie centraal, waarbij de leerling wordt gevraagd om zich af te vragen wat de begrippen, gebeurtenissen en verhalen betekenen als ‘mens’ tegenover Allah (‘Abd) en als burger (Galîfa) in de samenleving. Niet alleen wat het betekent voor het kind zelf, maar ook wat het betekent voor de ander, de omgeving. De methode focust niet enkel op geloofsaspecten, maar in de methode wordt ook specifiek gevraagd wat anderen voor je kunnen betekenen en wat je voor een ander kunt doen. Op deze manier worden de basiswaarden van burgerschapsonderwijs aangeboden door voortdurend aandacht te schenken voor autonomie, solidariteit en samenwerking.

Reflectie: ‘Groei- en bloei’-pedagogisch-didactisch model.

De structuur van de lessen is gebaseerd op het ‘Groei- en bloei’-pedagogisch-didactisch model. Het ‘Groei- en bloei’-model legt de nadruk op begrijpen, zelfreflectie en een eigen mening vormen gebaseerd op de islamitische traditie. Het leert je te reflecteren op je ‘abd (dienaar) en Galîfa (wereldburger) zijn en op het streven naar het paradijs. 

Vanuit islamitische pedagogiek streven wij ernaar dat de leerling een bewuste dienaar wordt van Allâh (‘Abd) en zijn verantwoordelijkheid neemt tegenover zijn omgeving (Galîfa). Hij is een bewuste wereldburger. Door deze twee verantwoordelijkheden goed uit te voeren, bereikt men de tevredenheid van Allâh en wordt hij beloond met het paradijs.